Het Vergeet-Mij-Nietje

         

Het Vergeet-mij-nietje is een hulp- en dienstverleningsproject, dat zich toelegt op de “bijzondere” overgangsmomenten in een mensenleven.
Enerzijds ontwerpen en begeleiden we gepersonaliseerde plechtigheden en vieringen, anderzijds leggen we ons toe op counseling en vorming rond vroegtijdige zorgplanning,
palliatieve zorg, levenseinde, uitvaart, verlies, verdriet en rouw.
Het Vergeet-mij-nietje werkt vanuit een neutrale levensovertuiging, waarin de mens de hoofdrolspeler is.
Onze plechtigheden zijn dus niet gebonden aan om het even welke geloofsovertuiging.
Ook met betrekking tot de counseling gaan we samen met de cliënt op zoek naar de innerlijke kracht van de mens.
De waarden en de normen van de klanten of de cliënten staan steeds centraal.
Het Vergeet-mij-nietje streeft ernaar om op een warme en hartelijke manier ervoor te zorgen dat die ene dag, dat ene moment, die ene persoon, … nooit vergeten zal worden.