+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Vergeet-mij-nietjesmachine

10-04-2022

Het Vergeet-mij-nietje is een hulp-en dienstverleningsorganisatie die psychosociale, spirituele en/of administratieve ondersteuning biedt tijdens belangrijke overgangsmomenten in het leven en dit al dan niet in combinatie met rituelen en ceremonies. Heel wat momenten in ons leven zijn te groots om alleen te beleven. Wanneer iemand er voor kiest om een verandering al dan niet te delen met een ander of met velen hangt af van de waarde die de persoon aan die verandering geeft. Als ik een korte opsomming maak, kom ik het meest in aanraking met volgende veranderingen: geboorte, huwelijk, groot worden en afstuderen, een eerste job of een nieuwe job, moeilijke veranderingen binnen de loopbaan, relatiebreuk, burn-out, ziekte, verlies, levenseinde, uitvaart en rouw. 

Mensen, die pas te horen krijgen waar ik me beroepsmatig mee bezig hou, kijken eerst wat vreemd en vragen me vaak vervolgens "Is dat niet zwaar?" Als ik dan doorvraag, zijn enkel de laatste items uit het rijtje blijven hangen en heeft hun vraag daarop betrekking. Thema's als geboorte, huwelijk, groot worden, een nieuwe job, ... worden ervaren als "normaal". Voor velen is dit gekend en beleven ze dat dus als "gewoon". Thema's als burn-out, ziekte, levenseinde, uitvaart en rouw zijn echter voor velen de ver van hun bed show en dus onbekend en niet "gewoon". We ervaren vaak iets waar we niet vertrouwd mee zijn als zwaar en moeilijk, net doordat we er niet mee vertrouwd zijn. Iets wat onbekend is, maakt ons angstig en onwennig. Dat is normaal. Enkel door de confrontatie met het onbekende aan te gaan, verdwijnt onze angst en raken we ermee vertrouwd. De taboe doorbreken... Dus mijn antwoord op de vraag op het zwaar is, luidt "neen". Ik ervaar het als een voorrecht dit te mogen doen. 

De missie van 't Vergeet-mij-nietje is te zorgen voor verbinding in tijden van verandering en zo te komen tot een mooie herinnering. Het creëren van verbinding via counseling en coaching, via rituelen en ceremonies, via presentaties en opleiding en dit niet alleen tijdens de "vertrouwde" veranderingen in een mensenleven, maar tijdens ALLE belangrijke overgangsmomenten. Het creëren van verbinding zoals een vergeet-mij-nietjesmachine...

Het onderstaande gedicht werd specifiek geschreven voor 't Vergeet-mij-nietje door dichter Niels Dewil, waarvoor mijn oprechte dank. 

Via VERBINDING in VERANDERING tot HERINNERING... 

 

vergeet-me-nietjesmachine

Toen ik geboren werd, was jij er

De moeder die mij het leven openbaarde

De vader die mijn moeder bedaarde

Het zusje dat daar mijn grote zus werd

De overgrootmoeder zorgzaam en alert

 

Mijn geheugen was te jong

En toch hoor ik nog hoe je zong

Want jij herinnerde voor mij

Met foto’s kleur en verhalen fleur

 

Toen ik afstudeerde, was jij er

De moeder die mij steunde

De zus op wie ik leunde

Mijn vriend die ik verloofde

De docent die in mij geloofde

 

Mijn geheugen zat al vol

En toch herinner ik me speech en schol

Want jij vierde met mij

Met blikken fier en glazen bier

 

Toen ik huwde, was jij er

De moeder op wie ik bouwde

De man die mij toevertrouwde

Mijn vader ingekaderd op papier

De zus onder een hoedje van plezier

 

Mijn geheugen was dronken

En toch herinner ik me hoe we blonken

Want jij danste met mij

Met voeten steun en gek gekreun

 

Toen ik stief, was jij er

Het kind dat mijn hand omhulde

De zus die mijn laatste wens vervulde

De vriend met kwetsbare tijd

De partner zonder spijt

 

Mijn geheugen was een zeef

En toch herinner ik me dat ik leef

Want jij verbindt mij

Met innig omzien

 

als een vergeet-me-nietjesmachine