+32 477/96.96.61 •

'T Vergeet Mij Nietje

Via VERBINDING in VERANDERING tot HERINNERING

09-01-2022

The circle of life

Vaak krijg ik de vraag: "Wat doe jij nu eigenlijk?" Vaak krijg ik de opmerking: "Jouw thema's zijn nogal uiteenlopend. Enerzijds heb je het over geboortes, kindervieringen, huwelijken en andere ceremonies en anderzijds coach je mensen in tijden van burn-out, loopbaanproblemen, verdriet, verlies en dood. Wat heeft dat nu met elkaar te maken?"

Het antwoord is heel simpel: "Alles!"

De rode draad doorheen het aanbod van 't Vergeet-mij-nietje is het leven zelf in al zijn facetten met daarin de nadruk op momenten van verandering. Elke vorm van begeleiding, counseling of coaching is gelinkt aan een belangrijk moment in een mensenleven. Vaak spreken we ook over overgangsmomenten en de daarbij horende "rites de passage". 

Ik ervaar het als een groot voorrecht om tijdens deze intense momenten van verandering de getuige of de gids te mogen zijn in iemands leven. Aan elk moment van verandering in het leven zijn verhalen verbonden en deze verhalen moeten verteld kunnen worden. De mens is van nature uit een sociaal wezen. We voelen de behoefde om grootse emoties te delen met anderen. In onze hedendaagse maatschappij ligt dat allemaal wat complex. Velen luisteren met plezier naar het verhaal van de creatie van nieuw leven, naar het verhaal waarin de liefde zich vereeuwigt via een huwelijk, naar de verhalen van de leuke veranderingen in het leven. Het lijkt soms alsof we leven in een wereld waarin alles leuk moet zijn. Het duimpje omhoog plaatsen we dagelijks meermaals en dat met één klik. De verhalen die verbonden zijn aan momenten van moeilijke veranderingen, vinden minder makkelijk gehoor. Ook iemand die te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, wil dit delen met anderen. Ook iemand die zijn job niet langer kan volhouden en in een burn-out terecht komt, heeft de behoefte om gehoord te worden. Volgens mij zit het magische van het leven net in het delen van alle gevoelens, omdat alle gevoelens evenwaardig zijn en nodig zijn om mens te mogen zijn. 

Tijdens mijn begeleidingen neem ik vaak de rol op van getuige of gids bij het aanhoren van een verhaal. Als getuige ben ik gewoon aanwezig, vaak zelfs als stille getuige. Stilte is trouwens een krachtige universele taal, die wereldwijd hetzelfde is. Gemakkelijk toch, iedereen kan het! Spreek jij stilte? Als getuige stel ik mijn ego buiten werking, waardoor alle kunstmatige grenzen verdwijnen. Ik ben er gewoon en ik luister, zonder te analyseren, zonder te oordelen en zonder te interveniëren. Enkel zo ontstaat er verbinding. Verbinding is DE WEG in tijden van verandering, maar vaak lijkt de verbinding tussen mensen weg. Toch bizar want er zijn  nooit zoveel technologische mogelijkheden geweest om met elkaar in verbinding te gaan als nu. De kracht van diepmenselijke verbinding is op zijn sterkst wanneer het hart op z'n zwakst is, op momenten die ons begrijpen te boven gaan en waar enkel het voelen nog aan de orde is. 

Als gids ga ik een stapje verder. Hier stap ik wel in een actieve rol. Ik ben het klankbord en de spiegel voor de cliënt. Daar waar het verhaal vast loopt, help ik het weer op gang. Door het stellen van vragen en het in vraag stellen van antwoorden, sta ik naast de cliënt en ben ik de wandelstok tijdens zijn weg. Daar waar hij wil, mag hij op mij leunen en zodra hij alleen verder kan, mag hij me doorgeven. Als gids is mijn ego ook weer van de partij. Ik ben er en laat mezelf zien, stel mezelf en mijn kennen en kunnen ten dienste van de cliënten. Als coach, counselor of begeleider ben ik een extra paar schoenen dat met je mee wandelt op jouw weg en naast jou blijft staan tijdens de pauze.  

Het is eigen aan de mensheid om overgangsmomenten te veruitwendigen, om belangrijke momenten met elkaar te delen en dit zelfs te symboliseren. Onze geschiedenis en de verschillende culturen tonen ons dat geschiedenis en culturen net daardoor tot stand gekomen zijn. Rituelen, tradities, religies, ceremonies, ... we vinden ze overal terug. Vaak zien we gelijkenissen, vaak ook veel verschillen, maar de intentie is overal dezelfde. Men wil een moment van grote verandering via verbinding omvormen tot een krachtige herinnering. 

En laat dat nu het antwoord zijn op de vraag wat ik doe: via VERBINDING in VERANDERING tot HERINNERING.

"Connection is why we're here: it is what gives purpose and meaning to our lives ~ Brené Brown"